Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

Էկոլոգիական անվտանգության ապահովումը համամոլորակային խնդիր է. այս ուղերձն էր պարունակում ՀՀ պաշտպանության ……

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների …..

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրանտների գիտելիքների ամրապնդման նպատակով կազմակերպվող խաղ-…..

Գիտական և հետազոտական աշխատանքների բաց մատչելիության գաղափարը գնալով ավելի լայն տարածում է ստանում Հայաստանում…..