Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից ՄԱԶԾ ԳԵՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով» ծրագրի շրջանակում…

2019-2020 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների…

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների արդյունքները…..