Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

Հարգելի մագիստրանտներ, 2018-2019 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով…..

2018-2019 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների արդյունքները և ընդունվածների ցուցակը ….