Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

2018-2019 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են 2018 թվականի օգոստոսի 20-ից սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ:

2018-2019 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների արդյունքները և ընդունվածների ցուցակը ….

2018-2019 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելության պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածների համար

2018 թ. հուլիսի 16-ին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում ավարտվեց «Անգլերենը՝ որպես դասավանդման միջոց» (English ……..