Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կողմից ՄԱԶԾ ԳԵՀ «Գլոբալ բնապահպանական օգուտների ստեղծում շահագրգիռ կողմերի էկոլոգիական կրթության և իրազեկության բարձրացման միջոցով» ծրագրի շրջանակում…

Մագիստրատուրայի հեռավար ուսուցման 2-րդ փուլի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են….

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա ……..

2019-2020 ուս. տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների…