Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…

Հարգելի՛ դիմորդներ, 2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա և հեռավար ուսուցման վճարովի տեղերի համար փաստաթղթերի…

2022-2023 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման կրթական ծրագրերի հարցազրույցի…

Մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց…