Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Նորություններ

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔՈԼԵՋԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

2020-2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 1-ին փուլով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են 2020 թվականի նոյեմբերի 17-ից 25-ը ներառյալ

Գերազանցության միջազգային կրթաթոշակի վեցամսյա ծրագիր Գերմանիայում Copernicus Berlin երիտասարդական կազմակերպություն

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները