Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հղումներ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ
www.president.am 
 
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
www.parliament.am
 
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
www.gov.am
 
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
www.edu.am
 

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

www.cscouncil.am

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
www.aniedu.am 
 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 
www.cfep.am 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.ktak.am
 
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈԽՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

www.armenic.am

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
www.mkuzak.am
 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

www.anqa.am
 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 
www.scs.am 

 

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

www.boh.am   

 
ԲՈԼՈՆՅԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
www.ehea.info

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

www.atc.am

 

«ՆՈՐԱՎԱՆՔ» ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
www.noravank.am
 
 
ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ
www.ksap.gov.pl
 
 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան շուտով նոր գործընկեր կունենա. փետրվարի 19-ին Ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոքյանը և «Քարֆուր Արմենիայի» գլխավոր տնօրեն Վաչե Արսենը պայմանավորվեցին…