Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մեդիա

Նորություններ

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման թեստավորման արդյունքները…..