Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ

 

Տեղեկացնում ենք, որ առցանց հարցազրույցը կկազմակերպվի 3 օրում՝ ըստ ստորև ներկայացված խմբերի, ժամանակացույցի և հղումների

 

Հ/հ Խումբը Հղումը Ամսաթիվը Ժամը
1.      1-ին խումբ https://meet.google.com/pvm-mpqm-akq 28.07.2020 թ. 900 – 1300
2.      2-րդ խումբ  https://meet.google.com/rti-utuv-cne 28.07.2020 թ. 1400 – 1800
3.     3-րդ խումբ  https://meet.google.com/bgw-yrtg-icj 30.07.2020 թ. 1300 – 1800
4.     4-րդ խումբ  https://meet.google.com/rsg-wcqu-jqe 31.07.2020 թ. 900 – 1300
5.     5-րդ խումբ  https://meet.google.com/xjp-hikv-oeb 31.07.2020 թ. 1400 – 1800

 

 

Դիմորդների բաշխումը՝ ըստ խմբերի

 

 

 

Նորություններ

2020-2021 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման հարցազրույցի արդյունքները