Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Լուսավոր սահման» բարեգործական ծրագիր

«Լուսավոր սահման» բարեգործական ծրագիր

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին

Նորություններ

2019-2020 ուս. տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման թեստավորման արդյունքները…..