Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարման հոգեբանության ամբիոն

Ռուբեն Վազգենի Աղուզումցյան

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր

   

1952-1963    Մռավյանի անվան N25 միջնակարգ դպրոց

1963-1969    Լենինգրադի էլեկտրոտեխնիկական ինստիտուտ

1969-1975    Լենինգրադի պետական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ

 

2011 մինչ օրս ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

2008 մինչ օրս «Անձի և մասնագիտական գործունեության  հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիայի  գիտական ղեկավար, ԵՊՀ

2008 – 2011  ЭДС-հոլդինգ հոգեբանական ծառայության ղեկավար, Մոսկվա

1997- 2008   Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ

1989-1997    Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

1978-1989    Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ

1975-1977     Հայաստանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող

1971-1975      Լենինգրադի պետական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտ

1969-1971     Լենինգրադի պետական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ, ստաժոր-հետազոտող

1963-1969       Լենինգրադի էլեկտրոտեխնիկական ինստիտուտ, ուսանող

1963-1964    Լենինգրադի “Светлана” միություն, էլեկտրալամպային սարքավորումների փորձարկող

 

Իմացական գործընթացների հոգեբանություն, Իրավաբանական հոգեբանություն,

Կառավարման հոգեբանություն, Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն, Մենեջմենթի հոգեբանություն, Կարիերայի հոգեբանություն

 

Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն

Կառավարման հոգեբանություն

Մենեջմենթի հոգեբանություն

Իրավաբանական հոգեբանություն

 

Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

ՀՀ Ազգային փորձաքննական բյուրոյի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ 

ՀՀ Բժշկական գրադարանի մեթոդական խորհրդի անդամ  ՀՀ նախագահի հրամանագրով կալանավորների վաղաժամ ազատման խմբի անդամ ՀՀ մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների ասոցիացիայի անդամ «Հայկական բանակ» զինվորական-գիտական ամսագրի գիտական-խորհրդատվական խորհրդի անդամ «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի «Հոգեկան առողջության հայկական ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ

 

2009 թ.-ին ԵՊՀ Ոսկե շքանշան

2012թ.-ին ՀՊՄՀ Ոսկե շքանշան

2015թ.-ին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Ոսկե մեդալ

 

Գիտական աշխատությունների քանակը 165-ն է, որոնցից 40-ը մենագրություններ են և գիտամեթոդական ձեռնարկներ:

Բազմաթիվ գիտական մենագրությունների և ուսումնական ձեռնարկների գրախոս է:

Արդյունավետ գիտաշխատող 2015-2016թ.

                                             2016 -2017թ.

 

Կառավարման հոգեբանության ամբիոնը (նախկինում՝ Կիրառական հոգեբանության և սոցիալական զարգացման ամբիոն) ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառուցվածքային կարևորագույն ուսումնագիտական ստորաբաժանումներից մեկն է։ 2002-2011թթ. ընթացքում ամբիոնը ղեկավարել են հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սվետլանա Հարությունյանը, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Խուդոյանը, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վլադիմիր Կարապետյանը, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռուբեն Աղուզումցյանը, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մարգարյանը, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գայանե Հարությունյանը:

 

Ամբիոնի գործունեության հիմնական ուղղություններն են`

Ուսուցում.

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության  ամբիոնը  ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՀ ՊԿԱ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է.

•    բարձրագույն    մասնագիտական    կրթական    ծրագրերով    մագիստրոսի

մասնագիտական կրթություն:   Շրջանավարտներին շնորհվում է՝ «Հոգեբանության մագիստրոսի» որակավորում «Հոգեբանություն»  մասնագիտության  գծով «Կառավարման հոգեբանություն» մասնագիտացումով:

• հետբուհական մասնագիտական կրթություն, որը կազմակերպվում է ասպիրանտուրայի և հայցորդության ձևերով «Հոգեբանության տեսություն և պատմություն» (դասիչ ԺԹ.00.01) մասնագիտության գծով:

• լրացուցիչ     կրթական     ծրագրերով     մասնագետների     որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթացներ:

• ամբիոնը  պարբերաբար  կազմակերպում  և անցկացնում է վճարովի թրեյնինգներ, որոնց մասնակիցները ձեռք են բերում հոգեբանական    մեթոդների      օգտագոծման      ուղղությամբ      գործնական հմտություններ:

 

Ուսուցման հիմնական նպատակն է պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտներին մատուցել ժամանակակից հոգեբանական գիտելիքներ և ձևավորել անհրաժեշտ համապատասխան ունակություններ և հմտություններ: Դասավանդման համար ներգրավված են հանրապետության լավագույն մասնագետները, որոնք տիրապետում են արդի հոգեբանական գիտելիքներին և իրականացնում են պրակտիկ աշխատանք: Դա հնարավորություն է տալիս մատուցել մագիստրանտներին ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլ նաև սովորեցնել հոգեբանական գործնական աշխատանքների ձևերին: Բազմաթիվ քննարկումների շնորհիվ կազմված է նոր ուսումնական պլան, որտեղ հաշվի է առնված տարբեր երկրների առաջատար փորձը:

 

Համագործակցություն

Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մյուս ամբիոնների, ինչպես նաև Վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման և գիտահետազոտական գործունեության» բաժնի հետ, հանրապետության առաջատար բուհերի համապատասխան ամբիոնների հետ, իսկ  արտերկրի բուհերի և ամբիոնների հետ համագործակցությունն իրականացնում է դրանց և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի համագործակցության շրջանակներում:

 Ամբիոնի աշխատակազմը և առարկայացանկը

Ամբիոնի կողմից դասավանդվում են հետևյալ առարկաները.

Առարկաներ և դասընթացներ Դասախոսներ
1 Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցեր Ռ. Աղուզումցյան, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
2 Անձի հոգեբանության տեսություններ Ս. Բեզիրջյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
3 Հոգեֆիզիոլոգիա Ա. Լոքյան, հոգեբանության դոկտոր, բժշկ. գիտ. թեկնածու
4 Փորձարարական հոգեբանություն Հ. Ավանեսյան, հոգ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
5 Քաղաքական հոգեբանություն Գ. Հարությունյան, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
6 Կառավարման հոգեբանություն Ս. Բեզիրջյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
7 Մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն Լ. Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
8 Հոգեբանական խորհրդատվություն Մ. Պետրոսյան
9 Արդի սոցիալական հոգեբանություն Լ. Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
10 Կոնֆլիկտների հոգեբանություն Լ. Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
11 Իրավաբանական հոգեբանություն Մ. Պետրոսյան
12 Հոգեբանական ինքնակարգավորում և հոգեկանի կառավարման մեթոդներ Մ. Պետրոսյան
13 PR-ի և գովազդի հոգեբանություն Գ. Հարությունյան, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
14 Իմիջի ստեղծման հոգեբանություն Ս. Բեզիրջյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
15 Հոգեբանական կողմնորոշում և ընտրության հոգեբանություն Հ. Ավանեսյան
16 Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա Լ. Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
17 Մաթեմաթիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ

Ալինա Գալստյան

18 Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն Մ. Պետրոսյան
19 Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն Լ. Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
20 1.Ընտրական դաընթացներ 1.1.Կարիերայի հոգեբանություն 1.2. Կառավարչական գործունեության դրդապատճառների զարգացում Լ.Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
21 2.Ընտրական դաընթացներ 2.1. Ներազդեցության հոգեբանություն 2.2.Անձի հոգեկանի կառավարման ձևերը Խ. Գասպարյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
22 3.Ընտրական դաընթացներ 3.1. Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ  3.2.Հոգեբանական թրեյնինգների անցկացման օրինաչափությունները Լ. Պետրոսյան, հոգ. գիտ. թեկնածու
23 Արդի հոգեբանություն Ռ. Աղուզումցյան, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 

Կառավարման հոգեբանության ամբիոնի մագիստրանտներն անցնում են նաև այլ ամբիոնների առարկաներ: Դրանք են՝

Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի առարկաներ՝

         1.    Քաղաքականության տեսություն

         2.    Մշակութաբանություն

         3.    Պետական և ազգային անվտանգություն

Իրավագիտության ամբիոնի առարկաներ՝

        1.    Պետության և իրավունքի տեսություն

Հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների ամբիոնի առարկաներ՝

        1. Հանրային ծառայության համակարգը ՀՀ-ում

Լեզուների և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի առարկաներ՝

        1. Համակարգչային հմտություններ

        2. Մասնագիտական օտար լեզու

        3. Պետական և պաշտոնական լեզու

 

Հեռ.` 010 22-89-75 Էլ.փոստ`  ruben.aghuzumtsyan@paara.am

Նորություններ