Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Կառավարման հոգեբանություն» կրթական ծրագրի դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի ուսումնական ծրագիրը, հիմնվելով կառավարման ոլորտի նորամուծությունների, միտումների և նվաճումների վրա, պատրաստում է հոգեբանության հիմնարար կիրառական գիտելիքներին և գիտահետազոտական մեթոդներին տիրապետող բարձր որակավորում ունեցող արհեստավարժ մասնագետներ: Ստացած կրթությունը շրջանավարտներին հնարավորություն է տալիս աշխատելու մարդկային ռեսուրսների կառավարման, կազմակերպչական, խորհրդատվության, մասնագիտական հոգեախտորոշման, անձնակազմի ընտրության, PR-ի, գովազդի, իմիջեոլոգիայի և կառավարման այլ ոլորտներում:

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

 1. Քաղաքականության տեսություն
 2. Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները
 3. Մասնագիտական օտար լեզու
 4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 5. Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցեր
 6. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ
 7. Անձի հիմնախնդիրը ժամանակակից տեսություններում
 8. Մշակութաբանություն
 9. Անձնակազմի հոգեբանական կառավարում
 10. Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն
 11. Ստեղծարար կառավարում
 12. Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն
 13. Կառավարման հոգեբանություն
 14. Կոնֆլիկտների կառավարման  հոգեբանություն
 15. Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքները
 16. Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ
 17. Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում
 18. Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն
 19. Մաթեմաթիկական մեթոդները հոգեբանության մեջ
 20. Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն
 21. Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն
 22. Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա
 23. Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն
 24. Ղեկավարի հոգեբանական կոմպենտետություն
 25. Ներազդեցության հոգեբանություն
 26. Կազմակերպության PR-ի և գովազդի հոգեբանություն
 27. Իմիջի հոգեբանություն
 28. Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ
 29. Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 400 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Լիլիթ Բդոյան, (093) 377 727

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269