Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման եվ զարգացման բաժին

 Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի (այսուհետ` Ակադեմիա) տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժինը Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը Ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթներ է իրականացնում Ակադեմիայի գործունեության տեղեկատվական ապահովման ուղղությամբ:

 

 

Էլ.փոստ` info1@paara.am