Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ասպիրանտուրայի բաժին

IMG_9030

Նաիրա Աշոտի Ղազարյան

ասպիրանտուրայի բաժնի պետ,

փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

 

Բաժնի նպատակներն ու խնդիրները.

Ասպիրանտուրայի բաժինը համակարգում է ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների հետ տարվող աշխատանքները, կազմակերպում նրանց ուսումնական գործընթացը: Պատրաստում է գիտամանկավարժական կադրեր իրավագիտական, տնտեսագիտական, քաղաքագիտական, հոգեբանական գիտությունների գծով:

բաժնի գործառույթները՝

էլ. փոստ` aspirantura@paara.am; naira.ghazaryan@paara.am

Հեռ.` 010 27-75-15

   

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գործընկերների շարքում հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է մասնավոր հատվածը ներկայացնող կազմակերպությունների թիվը…