Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Անահիտ Ռաֆիկի  Հովհաննիսյան

անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի պետ

 

Բաժնի գործառույթները

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինը կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր իրավասության սահմաններում ապահովում է կադրերի պահանջարկի որոշման և որակական կազմի բարելավման, նրանց ընտրության, տեղաբաշխման, ինչպես նաև անձնակազմի համալրման կադրային քաղաքականության իրականացումը:

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժինն իր լիազորությունների շրջանակներում

  Հեռ.՝ 22-89-34 Էլ.փոստ՝  anahit.hovhannisyan@paara.am  

Նորություններ

Գիտնականի վարկանիշի մասին վկայող գլխավոր ցուցանիշն այն է, թե քանի այլ հետազոտող է հղում կատարել տվյալ գիտնականի աշխատություններին կամ…