Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կայացավ Խորհրդի նիստը

Հունվարի 14-ին Կառավարման ակադեմիայի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ Խորհրդի նիստ: Նիստը վարում էր ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, ՊԿԱ խորհրդի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը:

Օրակարգում դրված էր երկու հարց.

  1. ՀՀ ՊԿԱ 2021 թվականի գործունեության մասին ռեկտորի տարեկան հաշվետվության ներկայացում և գնահատում
  2. Ակադեմիայի 2022 թվականի բյուջեի հաստատում

ՀՀ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման ա­կա­դե­միա­յի ռեկ­տոր Խաչատուր Ղազեյանը,  ներ­կա­յաց­նելով Ա­կա­դե­միա­յի 2021 թվա­կա­նի գոր­ծու­նեութ­յան մա­սին տա­րե­կան հաշվետվությունը, հանգամանալից անդրադարձավ Ակադեմիայի աշխատանքներին՝ ուղղված ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը, գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվացմանը, կրթության կազմակերպման աշխատանքների բարելավմանը, կրթության որակի ապահովման համակարգի ստեղծմանը, համակարգային փոփոխություններին, միջազգային կազմակերպություններում և գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը, գործընկեր հաստատությունների հետ համագործակցությունն առավել ամրապնդելուն։

Խորհրդի անդամները բարձրացրեցին Ակադեմիայի գործունեությանն առնչվող խնդիրները և քննարկեցին լուծման հեռանկարները: Քննարկվեցին ուսումնական, վերապատրաստման, գիտահետազոտական ոլորտներում բուհի հիմնական ձեռքբերումները, հանրապետական և միջազգային համագործակցության ծրագրերը, ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները, ինչպես նաև Ակադեմիայի տնտեսական գործունեությունը և կրթական ենթակառուցվածքների զարգացմանը միտված ուղղությունները:

          Բուհի տարեկան հաշվետվությունը գնահատվեց դրական: Հաստատվեց նաև Ակադեմիայի 2022 թվականի բյուջեն:

 

Նորություններ

Նոր ուսումնական տարին սարերի հետևում չէ, և ճիշտ ժամանակն է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հնարավոր դիմորդներին տեղեկացնելու իր տեսակով եզակի այս ուսումնական հաստատության …