Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագրի դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» կրթական ծրագիրը պատրաստում է բարձրագույն մասնագիտական որակավորմամբ (մագիստրոս) հանրային և մասնավոր հատվածի կառավարման համակարգի պահանջներին համապատասխան մասնագետներ՝   վարչակառավարչական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական ոլորտների համար, ինչպես նաև իրականացնում է  գիտական և կիրառական հետազոտական աշխատանքներ: Փոխակերպվող հասարակության հիմնական հաջողության գրավականը մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն է: Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ներառում է երկու հիմնական բաղադրիչներ՝ կառավարում և կառավարման հոգեբանություն: Ելնելով այս հանգամանքից՝ սույն կրթական ծրագիրը նպատակահարմար է իրականացնել երկու ամբիոնում:

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

        1. Մասնագիտական օտար լեզու
        2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
        3. Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարում
        4. Աշխատանքային օրենսդրություն
        5. Կառավարման տեսության արդի հիմնախնդիրները
        6. Կադրային քաղաքականությունը հանրային կառավարման համակարգում
        7. Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
        8. Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները
        9. Կոնֆլիկտների կառավարում
     10. Կորպորատիվ մշակույթ, թիմակազմավորում և խմբային դինամիկա
     11. Անձնակազմի հարմարում, գնահատում և զարգացում
     12. Անձնակազմի ռեկրուտինգ, տաղանդների ներգրավում
     13. Կադրային գործավարության իրավական ապահովում
     14. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մարկետինգ
     15. Քոուչինգի տեխնոլոգիաներ
     16. Ժամանակի կառավարում և աշխատանքի առաջնայնության որոշում
     17. Գործարար հաղորդակցում և բանակցությունների վարում
     18. Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն և կարիերայի կառավարում
     19. Կառավարչական որոշումների ընդունում
     20. Աշխատանքային մոտիվացիա և աշխատավարձի քաղաքականություն
     21. Ֆինանսների կառավարման արդի հիմնախնդիրներ
     22. Առաջնորդում
     23. Վաճառքի կառավարում
     24. Բարեվարքություն

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 600 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Տաթևիկ Դանիելյան, (099) 854 252

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269