Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2015 թվականին իրականացրել է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում «ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» թեմայով:

 

Համաձայն ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջև 2015թ. ապրիլի 10-ին կնքված «Պետական կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման» N «ՄԻՊԱ-ԾՁԲ-13» պետական գնման պայմանագրի` Պետական կառավարման ակադեմիան 2015 թվականին իրականացնելու է ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում 26 ժամյա ծրագրով:

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելություն…