Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2017 թվականին իրականացնելու է ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում:

 

Համաձայն ՀՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջև կնքված «Պետության կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման պետական գնման»  18.05.2017թ. № ՀՀ ԱԺ ՇՀԾՁԲ-15/7-2017 պայմանագրի՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2017 թ. նոյեմբերի 20-24-ն իրականացնում է ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում:

 

Ծրագիր

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ «ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»