Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում

 ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան 2015 թվականին իրականացրել է ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում «ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» թեմայով:

 

Համաձայն ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի միջև 2015թ. ապրիլի 7-ին կնքված «Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման» N ՀՀ ԱԺ ԲԸԱՀ-15/3-016 պետական գնման պայմանագրի` Պետական կառավարման ակադեմիան 2015 թվականին իրականացրել է ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի 21 պետական ծառայողների վերապատրաստում 30 ժամյա ծրագրով:

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ընդունելություն…