Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կարգեր

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ներքին կարգապահական կանոններ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների կանոնադրություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր
 Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ամբիոնների վարիչների ընտրության կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրանտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի խմբագրության կանոնադրություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի աշխատողների անձնական գործը վարելու կարգ
Ուսանողների հեռացման, ազատման և վերականգնման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի որակի ապահովման հայեցակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում քննությունների և ստուգարքների արդյունքների բողոքարկման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում մագիստրոսական թեզերի նախապատրաստման և կազմակերպման կանոնակարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում ուսանողների գիտելիքների հսկման և գնահատման կարգ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի վարքագծի կանոնագիրք
          ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի անձնակազմի կառավարման բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ընդհանուր բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի միջազգային համագործակցության և արտաքին կապերի բաժնի Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ուսումնամեթոդական վարչության   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի տնտեսական բաժնի   Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման վարչության  

Նորություններ

Արդի ժամանակաշրջանում արդիական են տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ …..