Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մեթոդական ցուցումներ

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԻ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹԻ ՁԵՎԱՆՄՈՒՇ 2020՝ ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

 

 

 

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց