Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Առաջին կուրս

   

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց