Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Երրորդ կուրս

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….