Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Առաջին կուրս

           

Նորություններ

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց