Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն

2016-2017 ուս. տարվա«Քաղաքագիտություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննության հարցաշար  

2016-2017 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2014/2015 ուս. տարվա «Բյուրոկրատիայի տեսություն» առարկայի հարցաշար
2. 2016/2017 ուս. տարվա «Էթնոքաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
3. 2016/2017 ուս. տարվա «Ժամանակակից գաղափարական հոսանքներ» առարկայի հարցաշար
4. 2016/2017 ուս. տարվա «Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
5. 2016/2017 ուս. տարվա «Համեմատական քաղաքագիտություն» առարկայի հարցաշար
6. 2016/2017 ուս. տարվա «Պետական և ազգային անվտանգություն» առարկայի հարցաշար
7. 2016/2017 ուս. տարվա «Պետականաշինություն» առարկայի հարցաշար
8. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական անթրոպոլոգիա» առարկայի հարցաշար
9. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական գլոբալացում» առարկայի հարցաշար
10. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ» առարկայի հարցաշար
11. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական կառավարում և PR» առարկայի հարցաշար
12. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական հաղորդակցություններ և բանակցություններ» առարկայի հարցաշար
13. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական համախմբագիտություն (կոնսոլիդոլոգիա)» առարկայի հարցաշար
14. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական հերմենևտիկա (տեքստագիտություն)» առարկայի հարցաշար
15. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ » առարկայի հարցաշար
16. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքատնտեսություն» առարկայի հարցաշար
17. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքացիական հասարակություն» առարկայի հարցաշար
18. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական լիդերություն» առարկայի հարցաշար
19. 2016/2017 ուս. տարվա «Մշակութաբանություն» առարկայի հարցաշար
20. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքական ընտրանագիտություն» առարկայի հարցաշար
21. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքականության տեսություն» առարկայի հարցաշար
22. 2016/2017 ուս.տարվա GR- կապեր. Տեսություն և պրակտիկա առարկայի հարցաշար
23. 2016/2017 ուս.տարվա «Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում» առարկայի հարցաշար
24. 2016/2017 ուս.տարվա «Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
25. 2016/ 2017  ուսումնական տարի«Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար  
26. 2016/ 2017  ուսումնական տարի«Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Մեծ Մերձավոր Արևելք» առարկայի հարցաշար
 

Նորություններ