Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն

2017-2018 ուս. տարվա«Քաղաքագիտություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննության հարցաշար  

2017-2018 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2014/2015 ուս. տարվա «Բյուրոկրատիայի տեսություն» առարկայի հարցաշար
2. 2017/2018 ուս. տարվա «Էթնոքաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
3. 2017/2018 ուս. տարվա «Ժամանակակից գաղափարական հոսանքներ» առարկայի հարցաշար
4. 2017/2018 ուս. տարվա «Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
5. 2017/2018 ուս. տարվա «Համեմատական քաղաքագիտություն» առարկայի հարցաշար
6. 2017/2018 ուս. տարվա «Ազգային անվտանգություն» առարկայի հարցաշար
7. 2017/2018 ուս. տարվա «Պետականաշինության մշակույթ» առարկայի հարցաշար
8. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական անթրոպոլոգիա» առարկայի հարցաշար
9. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական գլոբալացում» առարկայի հարցաշար
10. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ» առարկայի հարցաշար
11. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական կառավարում և PR» առարկայի հարցաշար
12. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ» առարկայի հարցաշար
13. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում» առարկայի հարցաշար
14. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական հերմենևտիկա (տեքստագիտություն)» առարկայի հարցաշար
15. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ » առարկայի հարցաշար
16. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքատնտեսություն» առարկայի հարցաշար
17. 2017/2018 ուս. տարվա «Պետական և ազգային անվտանգություն» առարկայի հարցաշար
18. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական լիդերություն» առարկայի հարցաշար
19. 2017/2018 ուս. տարվա «Մշակութաբանություն» առարկայի հարցաշար
20. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR-կապեր» առարկայի հարցաշար
21. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքականության տեսություն» առարկայի հարցաշար
22. 2017/2018 ուս.տարվա «Թուրքերեն լեզու» առարկայի հարցաշար
23. 2017/2018 ուս.տարվա «Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում» առարկայի հարցաշար
24. 2017/2018 ուս.տարվա «Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
25. 2017/ 2018  ուսումնական տարի«Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
26. 2017/ 2018  ուսումնական տարի«Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Մեծ Մերձավոր Արևելք» առարկայի հարցաշար
27.  2017-2018 ուսումնական տարվա «Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում» առարկայի հարցաշար
28.  2017-2018 ուսումնական տարվա «Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա» առարկայի հարցաշար
 

Նորություններ

«Չինաստան-Եվրասիա» քաղաքական և ռազմավարական հետազոտությունների խորհուրդ» հիմնադրամի ղեկավար, Չինաստանի…….