Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն

   

2020-2021 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 

1.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացներ և ինստիտուտներ» առարկայի հարցաշար    
2. 2020/2021 ուս. տարվա «Էթնոքաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
3.  2020/2021 ուս. տարվա «Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
4.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա» առարկայի հարցաշար
5.  2020/2021 ուս. տարվա «Ազգային անվտանգություն» առարկայի հարցաշար
6. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական անթրոպոլոգիա» առարկայի հարցաշար
7.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գլոբալացում» առարկայի հարցաշար
8. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ» առարկայի հարցաշար
9. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում» առարկայի հարցաշար
10.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական հերմենևտիկա (տեքստագիտություն)» առարկայի հարցաշար
11.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ » առարկայի հարցաշար
12. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքատնտեսություն» առարկայի հարցաշար
13. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական լիդերություն» առարկայի հարցաշար
14.  2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR-կապեր» առարկայի հարցաշար
15. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքականության տեսություն» առարկայի հարցաշար
16. 2020/2021 ուս.տարվա «Թուրքերեն լեզու» առարկայի հարցաշար
17.  2020/2021 ուս.տարվա «Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում» առարկայի հարցաշար
18. 2020/2021 ուս.տարվա «Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
19.  2020/ 2021  ուսումնական տարի«Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
20. 2020/ 2021  ուսումնական տարի«Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Մեծ Մերձավոր Արևելք» առարկայի հարցաշար
21.  2020-2021 ուսումնական տարվա «Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում» առարկայի հարցաշար
22. 2020-2021 ուսումնական տարվա «Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա» առարկայի հարցաշար
23.  2020-2021 ուսումնական տարվա «Մեծ Մերձավոր Արևելքը արդի լրահոսում. իրավիճակային վերլուծություն» առարկայի  հարցաշար 
24.  
25.  
26  

 

 

 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան և «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնը սեպտեմբերի 15-ից իրականացնում են «Հակակոռուպցիոն ակադեմիա» դասընթացը…