Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականություն

   

2019-2020 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 

1.  2019/2020 ուս. տարվա «Լրագրության հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
2. 2019/2020 ուս. տարվա «Էթնոքաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
3.  2019/2020 ուս. տարվա «Կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր» առարկայի հարցաշար
4.  2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական մարքեթինգ և մեդիա» առարկայի հարցաշար
5.  2019/2020 ուս. տարվա «Ազգային անվտանգություն» առարկայի հարցաշար
6. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական անթրոպոլոգիա» առարկայի հարցաշար
7.  2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական գլոբալացում» առարկայի հարցաշար
8. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական բանակցություններ և PR տեխնոլոգիաներ» առարկայի հարցաշար
9. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական գործընթացների մոդելավորում» առարկայի հարցաշար
10.  2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական հերմենևտիկա (տեքստագիտություն)» առարկայի հարցաշար
11.  2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական վերլուծություններ և կանխատեսումներ » առարկայի հարցաշար
12. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքատնտեսություն» առարկայի հարցաշար
13. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական լիդերություն» առարկայի հարցաշար
14.  2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական հաղորդակցություններ և GR-կապեր» առարկայի հարցաշար
15. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքականության տեսություն» առարկայի հարցաշար
16. 2019/2020 ուս.տարվա «Թուրքերեն լեզու» առարկայի հարցաշար
17.  2019/2020 ուս.տարվա «Ուժի դրսևորման գործառույթները միջազգային քաղաքականության և անվտանգության համատեքստում» առարկայի հարցաշար
18. 2019/2020 ուս.տարվա «Տարածաշրջանային զարգացումները և ՀՀ արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
19.  2019/ 2020  ուսումնական տարի«Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականություն» առարկայի հարցաշար
20. 2019/ 2020  ուսումնական տարի«Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Մեծ Մերձավոր Արևելք» առարկայի հարցաշար
21.  2019-2020 ուսումնական տարվա «Աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրները տեղեկատվական դարաշրջանում» առարկայի հարցաշար
22. 2019-2020 ուսումնական տարվա «Գիտության տեսություն և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման մեթոդոլոգիա» առարկայի հարցաշար
23.  2019-2020 ուսումնական տարվա «Մեդիա վարպետություն և քաղաքական լուսաբանում» առարկայի հարցաշար 
24.  2019-2020 ուսումնական տարվա «Միջազգային լրագրություն և PR» առարկայի հարցաշար
25.  2019-2020 ուսումնական տարվա «Մեծ Մերձավոր Արևելքը արդի լրահոսում. իրավիճակային վերլուծություն» առարկայի  հարցաշար 
26.  
27.  
28.  
 

 

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց