Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Իրավագիտություն

 

2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ «ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

 

 

2016-2017 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2016/2017 ուս. տարվա «Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության իրավունք» առարկայի հարցաշար
2. 2016/2017 ուս. տարվա «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը» առարկայի հարցաշար
3. 2016/2017 ուս. տարվա «Գործարարական իրավունք» առարկայի հարցաշար
4. 2016/2017 ուս. տարվա «Եվրոպական իրավունք» առարկայի հարցաշար
5. 2016/2017 ուս. տարվա «Ընտրությունների կազմակերպաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
6. 2016/2017 ուս. տարվա «Համեմատական սահմանադրական իրավունք» առարկայի հարցաշար
7. 2016/2017 ուս. տարվա «Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» առարկայի հարցաշար
8. 2016/2017 ուս. տարվա «Միջազգային հանրային իրավունք» առարկայի հարցաշար
9. 2016/2017 ուս. տարվա « Մաքսային իրավունք» առարկայի հարցաշար
10. 2016/2017 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քրեական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
11. 2016/2017 ուս. տարվա «Պետական շահերի պաշտպանությունը քաղաքացիական դատավարություններում» առարկայի հարցաշար
12. 2016/2017 ուս. տարվա «Պառլամենտական իրավունք» առարկայի հարցաշար
13. 2016/2017 ուս. տարվա «Պետության և իրավունքի տեսություն» առարկայի հարցաշար
14. 2016/2017 ուս. տարվա «Հռետորական արվեստ» առարկայի հարցաշար
15. 2016/2017 ուս. տարվա «Սահմանադրական վերահսկողություն և հսկողություն» առարկայի հարցաշար
16. 2016/2017 ուս. տարվա «Վարչական վարույթ և դատավարություն» առարկայի հարցաշար
17. 2016/2017 ուս. տարվա «Քաղաքացիական իրավունքի արդի հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
18. 2016/2017 ուս. տարվա «Փորձագիտական ոլորտի դատաիրավական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
19. 2016/2017 ուս. տարվա «Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
20. 2016/2017 ուս. տարվա «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա» առարկայի հարցաշար
21. 2016/2017 ուս․ տարվա «Բանկային իրավունք» առարկայի հարցաշար
22.  2016/2017 ուս. տարվա «Պետական վերահսկողության հիմնական ձևերը » առարկայի հարցաշար
23.   2016/2017 ուս. տարվա «Հարկային իրավունքի ժամանակակից հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
24.  2016/2017 ուս. տարվա  «Վարչական պատասխանատվության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» առարկայի հարցաշար 
25.   2016/2017 ուս. տարվա   «Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար

Նորություններ