Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարման հոգեբանություն

2016-2017 թթ. առկա, հեռակա ուսուցում «Կառավարման հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննության  հարցաշար

2017-2018 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
  1. «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
  2. «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
  3.  «Կազմակերպության հանրային կապերի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
     

2016-2017 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. «Արդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
2. «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
3. «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
4. «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
5. «Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
6. «Արդի սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
8. «Իրավաբանական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
9. «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
10. «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
11. «Կազմակերպության PR-ի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
12. «Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
13. «Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14. «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
15. «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
16. «Հոգեբանական տեսության և հետազոտության մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
17. «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
19. «Մասնագիտական կողմնորոշում և անձնակազմի ընտրության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20. «Ներազդեցության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
21. «Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ» առարկայի հարցաշար
 22. «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
24. «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
25. «ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԿ, ՀՖԿ
26. «Քաղաքական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
27. «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
28. «Իմիջի ստեղծման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
29. «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
30. «Ղեկավարի հոգեբանական կոմպետետություն» առարկայի հարցաշար
 31.     «Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն և կատարում» առարկայի հարցաշար  

2015-2016 ուս. տարվա միջանկյալ քննությունների առարկայական հարցաշարեր

1. 2015/2016 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2.  2015/2016 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
3.  2015/2016 ուս. տարվա «Արդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
4. 2015/2016 ուս. տարվա «Հոգեբանական տեսության և հետազոտության մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
5.  
6.  
 

2014-2015 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2014/2015 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2. 2014/2015 ուս. տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
3.  2014/2015 ուս. տարվա «Արդի սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
4.  2014/2015 ուս. տարվա «Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
5. 2014/2015 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
6. 2014/2015 ուս. տարվա «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. 2014/2015 ուս. տարվա «ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԿ, ՀՖԿ
8. 2014/2015 ուս. տարվա «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
9. 2014/2015 ուս. տարվա «Կազմակերպության PR-ի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
10. 2014/2015 ուս. տարվա «Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
11. 2014/2015 ուս. տարվա «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
12. 2014/2015 ուս. տարվա «Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
13. 2014/2015 ուս. տարվա «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14.  2014/2015 ուս. տարվա «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
15.  2014/2015 ուս. տարվա «Հոգեբանական տեսության և հետազոտության մեթոդաբանություն» առարկայի հարցաշար
16. 2014/2015 ուս. տարվա «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
17. 2014/2015 ուս. տարվա «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. 2014/2015 ուս. տարվա «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
19. 2014/2015 ուս. տարվա «Մասնագիտական կողմնորոշում և անձնակազմի ընտրության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20. 2014/2015 ուս. տարվա «Ներազդեցության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
 21.  2014/2015 ուս. տարվա «Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ» առարկայի հարցաշար
22. 2014/2015 ուս. տարվա «Քաղաքական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
22. 2014/2015 ուս. տարվա «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. 2014/2015 ուս. տարվա «Արդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
24. 2014/2015 ուս. տարվա «Իրավաբանական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
25. 2014/2015 ուս. տարվա «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
26. 2013/2014 ուս. տարվա «Հոգեբանական թրեյնինգների անցկացման օրինաչափությունները» առարկայի հարցաշար

Նորություններ

Դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցավ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի….