Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Կառավարման հոգեբանություն

2020-2021 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

1. 2020/2021 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2. 2020/2021 ուս. տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
3.    2020/2021 ուս. տարվա «Արդի  հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար (ՊԿՏԻ, ՀՖԿ.ՀԿ)
4.  2020/2021 ուս. տարվա «Գործարար հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
5. 2020/2021 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
6. 2020/2021 ուս. տարվա «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. 2020/2021 ուս. տարվա «Անձնակազմի հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
8. 2020/2021 ուս. տարվա «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
9. 2020/2021 ուս. տարվա «Կազմակերպության հանրային կապերի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
10. 2020/2021 ուս. տարվա «Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
11. 2020/2021 ուս. տարվա«Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար(ՊԿՏԻ, ՀՖԿ,ՀԿ)
12. 2020/2021 ուս. տարվա «Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
13. 2020/2021 ուս. տարվա «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14.  2020/2021 ուս. տարվա «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
15.  2020/2021 ուս. տարվա «Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
16. 2020/2021 ուս. տարվա «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
17. 2020/2021 ուս. տարվա «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. 2020/2021 ուս. տարվա «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
19. 2020/2021 ուս. տարվա «Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20.  2020/2021 ուս. տարվա «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
21.  2020/2021 ուս. տարվա «Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ» առարկայի հարցաշար
22.  2020/2021 ուս. տարվա «Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. 2020/2021 ուս. տարվա «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
24.  2020/2021 ուս. տարվա «Ղեկավարի կոմպետենցիաներ» առարկայի հարցաշար
25.  2020/2021 ուս. տարվա «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
26. 2020/2021 ուս. տարվա «Ստեղծարար կառավարում» առարկայի հարցաշար
27. 2020/2021 ուս.տարվա «Աշխատանքային գործունեության կազմակերպման իրավական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
     

2019-2020 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1. 2019/2020 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2. 2019/2020 ուս. տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն»
3.  2019/2020 ուս. տարվա «Արդի  հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
4.  2019/2020 ուս. տարվա «Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
5. 2019/2020 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
6. 2019/2020 ուս. տարվա «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. 2019/2020 ուս. տարվա «Անձնակազմի հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
8. 2019/2020 ուս. տարվա «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
9. 2019/2020 ուս. տարվա «Կազմակերպության հանրային կապերի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
10. 2019/2020 ուս. տարվա «Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
11.  2020/2021 «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
12. 2019/2020 ուս. տարվա «Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
13. 2019/2020 ուս. տարվա «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14.  2019/2020 ուս. տարվա «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
15.  2019/2020 ուս. տարվա «Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
16. 2019/2020 ուս. տարվա «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
17. 2019/2020 ուս. տարվա «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. 2019/2020 ուս. տարվա «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
19. 2019/2020 ուս. տարվա «Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20.  2019/2020 ուս. տարվա «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
21.  2019/2020 ուս. տարվա «Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ» առարկայի հարցաշար
22.  2019/2020 ուս. տարվա «Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. 2019/2020 ուս. տարվա «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
24.  2019/2020 ուս. տարվա «Ղեկավարի կոմպետենցիաներ» առարկայի հարցաշար
25.  2019/2020 ուս. տարվա «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
26. 2019/2020 ուս. տարվա «Ստեղծարար կառավարում» առարկայի հարցաշար
27.  
 

2018-2019 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1. 2018/2019 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2. 2018/2019 ուս. տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն»
3.  2018/2019 ուս. տարվա «Արդի  հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
4.  2018/2019 ուս. տարվա «Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
5. 2018/2019 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
6. 2018/2019 ուս. տարվա «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. 2018/2019 ուս. տարվա «Անձնակազմի հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
8. 2018/2019 ուս. տարվա «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
9. 2018/2019 ուս. տարվա «Կազմակերպության հանրային կապերի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
10. 2018/2019 ուս. տարվա «Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
11.  «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
12. 2018/2019 ուս. տարվա «Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
13. 2018/2019 ուս. տարվա «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14.  2018/2019 ուս. տարվա «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
15.  2018/2019 ուս. տարվա «Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
16. 2018/2019 ուս. տարվա «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
17. 2018/2019 ուս. տարվա «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. 2018/2019 ուս. տարվա «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
19. 2018/2019 ուս. տարվա «Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20.  «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
21.  2018/2019 ուս. տարվա «Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ» առարկայի հարցաշար
22.  2018/2019 ուս. տարվա «Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. 2018/2019 ուս. տարվա «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
24.  2018/2019 ուս. տարվա «Ղեկավարի կոմպետենցիաներ» առարկայի հարցաշար
25.  2018/2019 ուս. տարվա «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
26. 2018/2019 ուս. տարվա «Ստեղծարար կառավարում» առարկայի հարցաշար
27.  
   

2017-2018 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր

 
1. 2017/2018 ուս. տարվա «Անձի հիմնախնդիրները  ժամանակակից տեսություններում» առարկայի հարցաշար
2. 2017/2018 ուս. տարվա «Աշխատանքային մոտիվացիայի զարգացման հոգեբանություն»
3.  2017/2018 ուս. տարվա «Արդի  հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
4.  2017/2018 ուս. տարվա «Գործնական հաղորդակցման հոգեբանություն և էթիկա» առարկայի հարցաշար
5. 2017/2018 ուս. տարվա «Ժամանակակից հոգեբանության հիմնահարցերը» առարկայի հարցաշար
6. 2017/2018 ուս. տարվա «Իմիջի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
7. 2017/2018 ուս. տարվա «Անձնակազմի հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
8. 2017/2018 ուս. տարվա «Խմբային գործունեության հոգեբանական կառավարում» առարկայի հարցաշար
9. 2017/2018 ուս. տարվա «Կազմակերպության հանրային կապերի և գովազդի հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
10. 2017/2018 ուս. տարվա «Կազմակերպչական հոգեբանական խորհրդատվություն» առարկայի հարցաշար
11.  «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
12. 2017/2018 ուս. տարվա «Կառավարչական որոշումների ընդունման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
13. 2017/2018 ուս. տարվա «Կոնֆլիկտների կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
14.  2017/2018 ուս. տարվա «Հոգեբանական ինքնակարգավորման մեթոդներ» առարկայի հարցաշար
15.  2017/2018 ուս. տարվա «Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
16. 2017/2018 ուս. տարվա «Մաթեմատիկական մեթոդների օգտագործումը հոգեբանության մեջ» առարկայի հարցաշար
17. 2017/2018 ուս. տարվա «Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիական հիմունքներ» առարկայի հարցաշար
18. 2017/2018 ուս. տարվա «Մասնագիտական զարգացման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
19. 2017/2018 ուս. տարվա «Անձնակազմի ընտրության և համալրման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
20.  «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
21.  2017/2018 ուս. տարվա «Սոցիալ-հոգեբանական մարզումներ» առարկայի հարցաշար
22.  2017/2018 ուս. տարվա «Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
23. 2017/2018 ուս. տարվա «Քաղաքական գործունեության հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
24. 2017/2018 ուս. տարվա «Կիրառական սոցիալական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
25. 2017/2018 ուս. տարվա «Ղեկավարի կոմպետենցիաներ» առարկայի հարցաշար
26. 2017/2018 ուս. տարվա «Իրավաբանական հոգեբանություն» առարկայի հարցաշար
27. 2017/2018 ուս. տարվա «Ստեղծարար կառավարում» առարկայի հարցաշար
     

 

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…