Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Առաջին կուրս

             
 

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….