Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրադարանից օգտվելու կանոնները

Գրադարանից կարող են օգտվել Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, առկա, հեռակա  և հեռավար ուսուցման ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները, աշխատակիցները:

Աբոնենտային քարտերով գրականությունը սպասարկվում է առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողներին ու հաստիքային աշխատողներին:

Ժամանակավոր աշխատողներին, վերապատրաստվողներին, պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցներին, քաղաքացիական ծառայողներին գրականությունը սպասարկվում է ընթերցասրահում:

Հեռակա ուսուցման ուսանողներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին գրականությունը սպասարկվում է ընթերցասրահում, իսկ անհրաժեշտ փաստաթուղթ (անձնագիր կամ սոցիալական քարտ) թողնելու դեպքում թույլ է տրվում տանել տուն:

Տանն օգտվելու համար ընթերցողր գրադարանից կարող է վերցնել 5 գրքից ոչ ավելի` յուրաքանչյուրը  7 օր ժամկետով:

Վերցրած գրականության ժամկետը հնարավոր է երկարացնել միայն այն դեպքում, եթե այլ ընթերցողի կողմից այն չի պահանջվում:

Գրադարանից դուրս չեն տրվում `

   Գրադարանից դուրս չեն տրվում նաև այն գրքերը, որոնցից միայն մեկ օրինակ կա:

Ընթերցողները պարտավոր են.

գրականությունը վերադարձնելու դեպքում միայն գրադարանի աշխատողի կողմից ստորագրվում է շրջիկ թերթիկը:

  Աշխատանքային  ժամերը Գրադարանն աշխատում է`
Օրեր`                     երկուշաբթի-ուրբաթ
ժամեր` 09:00-18:00

Նորություններ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2021-2022 ուս. տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելության…