Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրադարանից օգտվելու կանոնները

Գրադարանից կարող են օգտվել Ակադեմիայի առկա, հեռակա ուսուցման ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, աշխատողները, վերապատրաստվողները, ասպիրանտները, հայցորդները:

Աբոնենտային քարտերով գրականությունը սպասարկվում է միայն առկա ուսուցման ուսանողներին ու հաստիքային աշխատողներին:

Ժամանակավոր աշխատողներին, վերապատրաստվողներին, պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցներին, քաղաքացիական ծառայողներին գրականությունը սպասարկվում է ընթերցասրահում:

Հեռակա ուսուցման ուսանողներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին գրականությունը սպասարկվում է ընթերցասրահում, իսկ անհրաժեշտ փաստաթուղթ (անձնագիր կամ սոցիալական քարտ) թողնելու դեպքում թույլ է տրվում տանել տուն:

Տանն օգտվելու համար ընթերցողր գրադարանից կարող է վերցնել 5 գրքից ոչ ավելի` յուրաքանչյուրը  7 օր ժամկետով:

Վերցրած գրականության ժամկետը հնարավոր է երկարացնել միայն այն դեպքում, եթե այլ ընթերցողի կողմից այն չի պահանջվում:

 

Գրադարանից դուրս չեն տրվում `

   Գրադարանից դուրս չեն տրվում նաև այն գրքերը, որոնցից միայն մեկ օրինակ կա:

 

Ընթերցողները պարտավոր են.

գրականությունը վերադարձնելու դեպքում միայն գրադարանի աշխատողի կողմից ստորագրվում է շրջիկ թերթիկը:

 

Աշխատանքային  ժամերը
Գրադարանն աշխատում է`

Օրեր`                     երկուշաբթի-ուրբաթ
ժամեր` 09:00-18:00

Նորություններ

Սեպտեմբերի 13-ին  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Արսեն Լոքյանը հյուրընկալեց գերմանական….