Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հավաքածուներ

ԱՄՍԱԳՐԵՐ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում պահվող ամսագրերի հավաքածուն ընդգրկում է 45 և ավելի անուն գիտական ամսագրեր, պաշտոնական տեղեկագրեր, գիտաժողովների նյութեր, տարեգրքեր, վիճակագրական նյութեր: Ամսագրերի համալրումը կատարվում է հիմնականում բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով:

 

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  գրադարանում պահվում են նաև ատենախոսություններ և սեղմագրեր: Այդ հավաքածուն ընդգրկում է 102 միավոր ատենախոսություն և 1542 սեղմագիր: Ատենախոսություններից կարող են օգտվել միայն համապատասխան թույլտվության առկայության դեպքում, գրադարանի  ընթերցասրահում: Ատենախոսությունների պատճենահանումը խստիվ արգելվում է:

 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ

2019 թ. բաժանորդագրված ամսագրեր և թերթեր

1. «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ
2. «Կրթություն» շաբաթաթերթ
3. «Полис» ամսագիր
4. «Политическая наука» ամսագիր
5.  
 

Նորություններ

Հունվարի 14-ին Կառավարման ակադեմիայի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ Խորհրդի նիստ…