Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հավաքածուներ

ԱՄՍԱԳՐԵՐ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում պահվող ամսագրերի հավաքածուն ընդգրկում է 45 և ավելի անուն գիտական ամսագրեր, պաշտոնական տեղեկագրեր, գիտաժողովների նյութեր, տարեգրքեր, վիճակագրական նյութեր: Ամսագրերի համալրումը կատարվում է հիմնականում բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով:

 

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  գրադարանում պահվում են նաև ատենախոսություններ և սեղմագրեր: Այդ հավաքածուն ընդգրկում է 78 միավոր ատենախոսություն և 1309 սեղմագիր: Ատենախոսություններից կարող են օգտվել միայն համապատասխան թույլտվության առկայության դեպքում, գրադարանի  ընթերցասրահում: Ատենախոսությունների պատճենահանումը խստիվ արգելվում է:

 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ

2017 թ. բաժանորդագրված ամսագրեր և թերթեր

1. «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ
2. «Կրթություն» շաբաթաթերթ
3. «Полис» ամսագիր
4. «Политическая наука» ամսագիր
5.  
6.  
7.  
 

Նորություններ

Ժամանակի մեջ 25 տարին աննշան մի ակնթարթ է, սակայն այդ «ակնթարթում» իմ անցած ճանապարհն այնքան հարուստ է ու հագեցած….