Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հավաքածուներ

ԱՄՍԱԳՐԵՐ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում պահվող ամսագրերի հավաքածուն ընդգրկում է 45 և ավելի անուն գիտական ամսագրեր, պաշտոնական տեղեկագրեր, գիտաժողովների նյութեր, տարեգրքեր, վիճակագրական նյութեր: Ամսագրերի համալրումը կատարվում է հիմնականում բաժանորդագրությամբ և նվիրատվության միջոցով:

 

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  գրադարանում պահվում են նաև ատենախոսություններ և սեղմագրեր: Այդ հավաքածուն ընդգրկում է 74 միավոր ատենախոսություն և 1229 սեղմագիր: Ատենախոսություններից կարող են օգտվել միայն համապատասխան թույլտվության առկայության դեպքում, գրադարանի  ընթերցասրահում: Ատենախոսությունների պատճենահանումը խստիվ արգելվում է:

 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ

2015 թ. բաժանորդագրված ամսագրեր և թերթեր

1.«Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ
2.«Կրթություն» շաբաթաթերթ
3.«Հայաստանի ֆինանսներ և Էկոնոմիկա» ամսագիր
4.«Էկոնոմիկա» ամսագիր
5.«Полис» ամսագիր
6.

«Управление проектами» ամսագիր 

7.«Политическая наука» ամսագիր

 

Նորություններ