Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Գրադարանում առկա գրքեր

♦ ՀՀ ՊԿԱ-ի գրադարանի հայերեն գրքերի ցուցակ

 

♦ ՀՀ ՊԿԱ-ի գրադարանի ռուսերեն գրքերի ցուցակ

 

♦ ՀՀ ՊԿԱ-ի գրադարանի օտար լեզուներով գրքերի ցուցակ

 

Նորություններ