Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Էլեկտրոնային գրքերի առցանց պատվեր

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գրադարանում առկա էլեկտրոնային գրքերի ցուցակ

 ՀեղինակՎերնագիրՀրատ. տարին

1.        

Է. Ղազարյան

100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին

Եր. 2003թ.

2.        

Эрих Фромм

Адольф Гитлер - клинический случай некрофилии

 

3.        

Кристофер Доугерти

Введение в эконометрику

М. 1999г.

4.        

З. Бжезинский

Великая шахматная доска

М. 2002г.

5.        

Бауман З.

Глобализация

М. 2004г.

6.        

Шемятенков Б.

Европейская интеграция. Учебное пособие

М. 2003г.

7.        

Эойн Янг,Лиза Куинн

Как написать действенный аналитический документ в сфере государственной политики: Практическое пособие для советников по государственной политике в Центральной и Восточной Европе

2003г.

8.        

Арутюнян Г. Г.

Конституционный контроль

М. 1997 г.

9.        

Рик Хансон,

Ричард Мендиус

Мозг и счастье. Загатки современной нейро-психологии

М. 2013 г.

10.    

А. А. Прохожева

Общая теория национальной безопасности

М. 2005 г.

11.    

И.А. Василенко

Политическая глобалистика: Учебное пособие для вузов

М. 2000 г.

12.    

под ред. Мелешкиной

Политический процесс:основные аспекты и способы анализа

М. 2001 г.

13.    

К. Г. Юнг

Психологические типы

М. 1998 г.

14.    

Э.Ф. Зеер

Психология профессионального развития, учебное пособие

М. 2013 г.

15.    

Н.Н. Вересов

Психология управления. Учебное пособие

Воронеж 2001г.

16.    

О. Н. Рыбников

Психофизиология профессиональнои деятельности

М. 2010 г.

17.    

Фукуяма Ф.

Сильное государство

М. 2006 г.

18.    

И. Н. Барциц

Система государственного и муниципального управления, учебный курс: в 2 т. Т 1.

М. 2011 г.

19.    

И. Н. Барциц

Система государственного и муниципального управления, учебный курс: в 2 т. Т 2.

М. 2011 г.

20.    

Ноэль Смит

Современные системы психологии

М. 2003 г.

21.    

Хантингтон

Столкновение цивилизаций

 

22.    

Апчел В.Я.,

Цыган В.Н

Стресс и стрессоустойчивость человека

СПб.: 1999 г.

23.    

Гари Десслер

Управление персоналом

М. 1997 г.

24.    

Ա. Ճուղուրյան,

Կ. Աբգարյան

Ապահովագրական գործ, ուս. ձեռնարկ

Եր. 2007թ.

25.    

Կ. Կիրակոսյան

Ապահովագրական գործ, ուս. ձեռնարկ, 2-րդ հրատ.

Եր. 2011թ.

26.    

Մ. Մուրադյան

Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք

Եր. 2009թ.

27.    

Գ. Բաղդասարյան, Ա. Բաղդասարյան

Գնագոյացումը շուկայական տնտեսության պայմաններում: Ուս. ձեռնարկ

Եր. 2012թ.

28.    

Բարսեղյան Տ.

Գործարարական իրավունք

Եր. 2007թ.

29.    

Խմբ. Ա. Ղազինյան

Եվրոպական միության ինստիտուտներ և ընթացակարգեր

Եր. 2009թ.

30.    

Ա. Հարությունյան

Եվրոպական միության իրավունքի հիմունքները: Դասագիրք բուհերի համար

Եր. 2011թ.

31.    

 

Եվրոպական Միություն: Համապարփակ նկարագիր: Ձեռնարկ

Եր. 2006թ.

32.    

Խուան Լինց,

Ալֆրեդ Ստեփան

Ժողովրդավարությանն անցնելու և ժողովրդավարության կայացման խնդիրները

Եր. 2011թ.

33.    

Էյոն Յանգ և

Լիզա Քուին

Ինչպես պատրաստել հանրային քաղաքականության ոլորտում գործուն վերլուծական փաստաթուղթ

Եր. 2010թ.

34.    

 Արզումանյան Ս,

Էլդա Գրին

Իրավաբանական հոգեբանություն

Եր. 2004թ.

35.    

Ապիյան Ն,

Պետրոսյան Ա.

Իրավական պետություն և օրինականություն 

Եր. 1999թ. 

36.    

 Վ. Ներսեսյանց

Իրավունքի և պետության տեսություն 

Եր. 2001թ.

37.    

Յ. Գալթունգ

Խաղաղություն խաղաղ միջոցներով

Եր. 2005թ.

38.    

 

Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը

Եր. 1997թ.

39.    

Ֆիշեր Ռ.

Համաձայնության հասնելու ուղին

Եր. 2005թ.

40.    

Հ. Հարությունյան,

Ա. Գևորգյան

Հանրային կառավարում

Եր. 2008թ.

41.    

 

Հաշվապահական հաշվառում

Եր. 2008թ.

42.    

Ա. Խաչատրյան

Հարկային իրավունք

Եր. 2003թ

43.    

Ա. Օսիկյան

Հարկային իրավունք: Ուս.ձեռնարկ

Եր. 2008թ.

44.    

 

ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարություն

 

45.    

Գ. Պետրոսյան

ՀՀ աշխատանքային իրավունք: Ընդհանուր մաս

Եր. 2009թ.

46.    

 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը փոփոխություններով, լրացումներով և Արթուր Սարգսյանի պարզաբանումներով

Եր. 2010թ.

47.    

Գ. Հարությունյան

Ա. Վաղարշյան

ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ

Եր. 2010թ.

48.    

Խմբ. Գ.Դանիելյան

ՀՀ վարչական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ

Եր. 2012թ.

49.    

Բարսեղյան Տ.

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Առաջին մաս

Եր. 2000թ.

50.    

 

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Երկրորդ մաս

Եր. 2001թ.

51.    

 

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք: Երրորդ մաս

Եր. 2003թ.

52.    

Արզումանյան Ս.                       

Հոգեբանություն

Եր. 2003թ

53.    

 Հ. Մաթևոսյան

Ճգնաժամային կառավարում

Եր. 2012թ.

54.    

 Մենքյու

Մակրոէկոնոմիկա 

Եր. 1997թ. 

55.    

խմբ. Հ. Ղուշչյան

Մակրոտնտեսական կարգավորում

Եր. 2002թ.

56.    

Հ.Ղուշչյան,

Գ.Ավագյան

Մակրոտնտեսական կարգավորում

Եր. 2008թ.

57.    

Այվազյան Վ.

Մարդու իրավունքներ

Եր. 2008թ.

58.    

Յու.Ս. Սուվարյան

Մենեջմենթ

Եր. 2002թ.

59.    

Վ. Քոչարյան

Միջազգային իրավունք: Ուս.ձեռնարկ

Եր. 2002թ.

60.    

 

Միջազգային հանրային իրավունք և միջազգային մասնավոր իրավունք

Եր. 2008թ.

61.    

 Պ. Գուրեվիչ

Մշակութաբանություն 

Եր. 2002թ.

62.    

Գ. Մելքումյան

Մշակութաբանություն: Ուս. ձեռնարկ

Եր. 2001թ.

63.    

 

Պահպանողական հոսանքներ և գաղափարներ

Եր. 2010թ.

64.    

Հ. Հակոբյան

Պառլամենտը և պառլամենտարիզմը  ՀՀ-ում

Եր. 2007թ.

65.    

Արսենյան Գ.,
Գևորգյան Գ.,
Եդիգարյան Վ.

Պետական կառավարման հիմունքներ

Եր. 2001թ.

66.    

Վ. Խրոպանյուկ

Պետության և իրավունքի տեսություն

Եր. 1997թ.

67.    

Յուրի Սուվարյան

Ռազմավարական կառավարում

Եր. 1996թ.

68.    

Գ. Հարությունյան

Սահմանադրական վերահսկողություն

Եր. 2002թ.

69.    

Գ. Հարությունյան

Սահմանադրությունից` սահմանադրականություն

Եր. 2004թ.

70.    

 Է. Ֆրոմ

Սիրելու արվեստ 

 Եր. 1996թ

71.    

Դանիելյան Գ.

Վարչական վարույթ և դատավարություն

Եր. 2011թ.

72.    

խմբ. Դ. Թումանյան

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում 2011թ., Գիրք 5

Եր. 2012թ.

73.    

Մաքիավելի Ն.

Տիրակալը

Եր. 2010թ.

74.    

Պոլ Հեյնե

Տնտեսագիտական մտածելակերպ

Եր. 2008թ.

75.    

Մ. Գևորգյան

Տնտեսագիտության տեսություն

Եր. 1997թ.

76.    

Փ.Սամյուելսն

Տնտեսագիտություն

Եր. 1995թ.

77.    

Մելքոնյան Ն.

Քազաքական իմիջ

Եր. 2007թ.

78.    

Հ. Բալյան

Ա. Թամազյան

Վ. Թումանյան

Քաղաքագիտության ներածություն

Եր. 1997թ.

79.    

Վ. Թունյան,

Մ. Մարգարյան,

Հ. Քոթանջյան                  

Քաղաքագիտություն

Եր. 1997թ.

80.    

Ռ. Պետրոսյան

Քաղաքագիտություն, դասագիրք բուհերի համար

Եր. 2004թ.

81.    

Մ. Մարգարյան

Քաղաքական արդիականացման և զարգացման հիմնահարցեր

Եր. 2004թ.

82.    

Մ. Մարգարյան

Քաղաքական էլիտա

Եր. 1999թ.

83.    

Մ. Մարգարյան

Քաղաքական ընտրանին և ժողովրդավարական անցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Եր. 2006թ.

84.    

Մ. Մարգարյան

Քաղաքական իշխանություն

Եր. 2001թ.

85.    

Մ. Մարգարյան

Քաղաքական լիդերություն

Եր. 2001թ.

86.    

Գ. Բարսեղյան

Քաղաքական տեխնոլոգիաներ

Եր. 2005թ.

87.    

Ա. Դավթյան

Քաղաքացիական դատավարություն

Եր. 2007թ.

88.    

Մ. Գրիգորյան

Քրեական իրավունք: Ուս. ձեռնարկ

Եր. 2007թ.

89.    

Ս. Մուրադյան

Ֆինանսական իրավունք

Եր. 2003թ.

90.    

Գ. Սուքիասյան,

Ն. Սուքիասյան

Ֆինանսական իրավունք: Ուս. ձեռնարկ բուհերի համար

Եր. 2007թ.

91.    

Հակոբյան Ս.

Փիլիսոփայության տեսություն և պատմություն: Ուս. ձեռնարկ բուհերի համար

Եր.2009թ.

92.    

Կեսոյան Ռ. Գ.

Փիլիսոփայություն

Եր.2003թ.

93.    

Կյուրեղյան Է. Ա.

Կիրառական սոցիոլոգիա: Ուս. ձեռնարկ

Եր.2006թ.

94.    

Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ., Նազարյան Գ.

Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում

Եր.2002թ.

95.    

Միրզոյան Վ.

Կառավարման փիլիսոփայություն

Եր.2007թ.

96.    

Նալչաջյան Ա. Ա.

Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ

Եր.1991թ.

97.    

Steven A. Finkler

Finansial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations

 

98.    

 Մարգարյան Մ. Քաղաքական լեգիտիմության հիմնախնդիրը քաղաքակրթական փոխակերպումների համատեքստում  

99.    

 Քոչարյան Տ. Հայաստանի Հանրապետության ազգային  անվտանգության հիմունքների վերաբերյալ դասընթաց: Ուս. ձեռնարկ Եր.2013թ.

100.    

 Под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой Психология развития М. 2005 г.

101.    

 Ենգոյան Ա. Փ.  Արդի դարաշրջանի հիմնական գաղափարախոսական հոսանքները Եր.2007թ.

102.    

 Մարկես Գ. Գ. Նահապետի աշունը Եր.2000թ.

103.    

 Գրիգորյան Վ.  Հոգեֆիզիոլոգիա: Դասագիրք Եր. 2014թ.

104.    

 Մարգարյան Մ. Գաղափարական կողմնորոշիչները ՀՀ արդիականացման գործընթացում 
105.     Մարգարյան Մ. Պետություն: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2012թ.

106.    

 Միրումյան Կ. Քաղաքական ուսմունքների պատմություն: Ուսումնական ձեռնարկ Եր.2006թ.

107.    

 Խմբ.՝ Այվազյան Ն. Ա. ՀՀ սահմանադրական իրավունք Եր.2008թ.

108.    

  Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում/ Յու. Մ. Սուվարյան և ուրիշներ Եր. 2014թ.

109.    

Սուվարյան Յու. Շահնազարյան Ն.

Ռազմավարական կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ Եր. 2015թ.

110.    

Լուիս Քերոլ

Ալիսը հրաշքների աշխարհում

 Եր. 1971թ.

111.    

 Գալստյան Մ. Հ. Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և բնության հատուկ պահպանվող տարածքները: Ուսումնական ձեռնարկ Եր.2009թ.

112.    

 Խմբ.՝ Պետրովսկի Ա. Վ.  Ընդհանուր հոգեբանություն 

113.    

 Խմբ.՝ Պետրովսկի Ա. Վ.  Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն Եր. 1977թ.

114.    

 Сэмюэл Хантингтон  Политический порядок в меняющихся обществах 

115.    

 Խաչատրյան Բ.
Հայրապետյան Ս. 
 Քաղաքագիտություն: Դասագիրք  Եր.2000թ.

116.    

 Հակոբյան Լ., Փխրիկյան Ա. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք : Թեմա 3 Եր. 2010թ.

117.    

 Հակոբյան Լ., Փխրիկյան Ա. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք : Թեմա 12Եր. 2010թ. 

118.    

 Հակոբյան Լ., Փխրիկյան Ա. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք : Թեմա 15 Եր. 2010թ.

119.    

 Հակոբյան Լ., Փխրիկյան Ա. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք : Թեմա 18 Եր. 2010թ.

120.    

 Մարգարյան Մ. Հայ քաղաքական էլիտա: Տեսություն և արդիականություն Եր. 1996

121.    

 Ջին Շարփ  Բռնապետությունից դեպի ժողովրդավարություն Եր. 2015թ.

122.    

 Водопьянова Н. Е. Профилактика и коррекция синдрома выгорания: методология, теория, практика СПб.:2011г.

 

Առցանց պատվերից կարող են օգտվել ՀՀ ՊԿԱ ուսանողները, դասախոսները և աշխատակիցները: Կարող եք պատվիրել էլեկտրոնային գրքերի ցուցակում առկա գրքեր՝ լրացնելով անհրաժեշտ տվյալները:

Առցանց պատվեր

Անուն *

Ազգանուն *

Գրքի հեղինակ *

Գրքի վերնագիր *

Գրքի հրատարակման վայրը և տարեթիվը

էլ.փոստ *

Հաղորդագրություն