Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մագիստրատուրայի առցանց ընդունելություն

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

        ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ԼՐԱՑՎԱԾ ՆՄՈՒՇ

 

 


«Հանրային կառավարում» կրթական ծրագիր
Քննություն՝ գրավոր թեստ
 (ՀՀ Սահմանադրությունից,
ՀՀ սահմանադրական իրավունքից)

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» կրթական ծրագիր 

Քննություն՝ գրավոր թեստ
 (ՀՀ Սահմանադրությունից,
ՀՀ սահմանադրական իրավունքից)

 «Հանրային ֆինանսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝գրավոր թեստ
(ՀՀ Սահմանադրությունից,
Տնտեսագիտության տեսությունից)

 

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HR)»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ հարցազրույց (առցանց)

 

«Ապահովագրական գործ» կրթական ծրագիր

Քննություն՝ հարցազրույց (առցանց)

 

 

«Զբոսաշրջության կառավարում»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ հարցազրույց (առցանց)

 

«Գործարար վարչարարություն (MBA)»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ հարցազրույց (առցանց)

 

«Իրավագիտություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ գրավոր թեստ
 (ՀՀ սահմանադրական իրավունքից, ՀՀ քաղաքացիական իրավունքից)

 

  

«Կառավարման հոգեբանություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ գրավոր թեստ
 (ՀՀ Սահմանադրությունից,
Ընդհանուր հոգեբանությունից)

 

 
 «Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ գրավոր թեստ
(ՀՀ Սահմանադրությունից,
Քաղաքագիտությունից) 

«Գլոբալ կառավարում  և  տարածաշրջանային քաղաքականություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ գրավոր թեստ
(ՀՀ Սահմանադրությունից,
Քաղաքագիտությունից) 

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ գրավոր թեստ
 (ՀՀ Սահմանադրությունից,
Քաղաքագիտությունից)

 

 «Գործարար վարչարարություն (MBA)»
կրթական ծրագիր
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՔննություն՝ հարցազրույց (առցանց)