Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մագիստրատուրայի ընդունելություն

 

 

 

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ