Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մագիստրատուրայի առցանց ընդունելություն

 

 

    ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ԼՐԱՑՎԱԾ ՆՄՈՒՇ

 

 


«Հանրային կառավարում» կրթական ծրագիր
Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» կրթական ծրագիր 

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

 «Հանրային ֆինանսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

«Ապահովագրական գործ» կրթական ծրագիր 

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

 

«Զբոսաշրջության կառավարում»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

«Իրավագիտություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

 

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

 

 

«Գլոբալ կառավարում  և  տարածաշրջանային քաղաքականություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

  

 

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց

«Կառավարման հոգեբանություն»
կրթական ծրագիր

Քննություն՝ առցանց հարցազրույց