Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

    ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ