Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ