Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելության կարգեր

       

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց