Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ

     

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….