Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՀՀՊԿԱ 2021-2022 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Ըն­դու­նե­լութ­յան հա­մար պետք է վեր­բեռնել (upload) հետև­յալ փաս­տաթղ­թե­րը (պարտադիր պայման է՝ բոլոր փաստաթղթերը լրացնել հայատառ և վերբեռնել PDF ձևաչափով, լուսանկարը՝ jpg).

 

Եթե դիպլոմները դեռևս չեն հանձնվել, ապա դիպլոմի փոխարեն պետք է վերբեռնել տեղեկանք՝ ըստ ներկայացված ձևանմուշի (տե՛ս ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ), իսկ դիպլոմի հավելվածի փոխարեն՝ ակադեմիական տեղեկագիր Ձեր բուհից, որտեղ պետք է պարտադիր նշված լինի ամփոփիչ ՄՈԳ-ը (միջին որակական գնահատականը),

   

             ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎ

 

 

 

Նորություններ

Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Էրազմուս+ «Բարձրագույն կրթության կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակում իրականացվող  SMARTI ծրագիրն այսուհետ կունենա իր էլետրոնային տեղեկատվական հարթակը…