Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Հանրային կառավարում» 
կրթական ծրագիր

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» 
կրթական ծրագիր 
 

«Հանրային ֆինանսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

Երեկոյան ուսուցում

«Զբոսաշրջության կառավարում»
կրթական ծրագիր

 Երեկոյան ուսուցում

«Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

 

Երեկոյան ուսուցում

 «Գործարար վարչարարություն (կառավարում՝ MBA
 կրթական ծրագիր

Հեռավար ուսուցում

 Հեռավար ուսուցման «Գործարար վարչարարություն (կառավարում՝ MBA)» կրթական ծրագիր

 

 

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն»
կրթական ծրագիր

 

  

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ»
կրթական ծրագիր

 

«Գլոբալ կառավարում  և  տարածաշրջանային քաղաքականություն»
կրթական ծրագիր

 «Իրավագիտություն»
կրթական ծրագիր

«Կառավարման հոգեբանություն»
կրթական ծրագիր

 

«Գործնական հոգեբանություն»
 նոր
կրթական ծրագիր