Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

«Հանրային կառավարում» 
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» 
կրթական ծրագիր 
 

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

Հանրային ֆինանսների կառավարում»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց (գրավոր և բանավոր փուլ) (առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

«Ապահովագրական գործ»
կրթական ծրագիր 

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

«Զբոսաշրջության կառավարում»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

«Իրավագիտություն»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

«Քաղաքական կառավարում և քաղաքական վերլուծություն»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

 

«Գլոբալ կառավարում  և  տարածաշրջանային քաղաքականություն»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

  

«Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)

 

«Կառավարման հոգեբանություն»
կրթական ծրագիր

Հարցազրույց

(գրավոր և բանավոր փուլ)

(առցանց կամ Ակադեմիայում՝ կախված համավարակային իրավիճակից)