Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

2017-2018 ուս.տարվա մագիստրատուրայի հեռավար ուսուցման «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարումկրթական ծրագրի ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա ընդունվածների ցուցակ 

 

Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ ծրագիր 

   

 

 

 

 

Նորություններ

Դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցավ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի….