Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

 

 

Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ ծրագիր 

 

 

 

 

Նորություններ