Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան իրականացնում է հեռավար ուսուցում «Գործարար վարչարարություն ( MBA)» մագիստրոսական կրթական ծրագրով:

«Գործարար վարչարարություն» կամ MBA (Master of Business Administration) կրթական ծրագիրը ամբողջ աշխարհում պատրաստում է բիզնես-ոլորտի կառավարման կադրեր: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան, հաշվի առնելով բիզնես-ոլորտի դերը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գործում, ինչպես նաև բիզնեսի կառավարման մասնագետների պակասը,  «Գործարար վարչարարություն» (MBA) կրթական ծրագիրն իրականացնում է նաև հեռավար ձևաչափով։ Հեռավար ուսուցումը հնարավորություն ընձեռում ստանալու մագիստրոսական կրթություն՝ չհեռանալով բնակության վայրից և չկտրվելով աշխատանքից, ինչպես նաև ապահովում է կրթության մատչելիությունը և հասանելիությունը։