Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

2017-2018 ուս.տարվա մագիստրատուրայի հեռավար ուսուցման «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարումկրթական ծրագրի ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա ընդունվածների ցուցակ 

 

Հեռավար մագիստրոսական կրթություն՝ համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ ծրագիր 

   

 

 

 

 

Նորություններ

Արդի ժամանակաշրջանում արդիական են տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ …..