Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնն իրականացնում են հեռավար ուսուցում «Գործարար վարչարարություն (կառավարում՝ MBA)» մագիստրոսական կրթական ծրագրով՝ 2 բուհերի համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ: Հեռավար ուսուցմամբ «Գործարար վարչարարություն (կառավարում՝ MBA)» մագիստրոսական կրթական ծրագրով