Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Ընդունելության կազմակերպման կանոնակարգ

Նորություններ

2018-2019 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման քննությունների….