ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում Հայաստանում ԵԽ «HELP» ծրագրերի համակարգող Արտեմ Հակոբյանն էր

Մարդու իրավունքների ուսուցման (HELP-Human Rights Education for Legal Professionals) եվրոպական ծրագիրը իրավական ոլորտի մասնագետների մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման նպատակով ստեղծված միակ առցանց հարթակն է։ Այն ստեղծվել է Եվրոպայի խորհրդի նախաձեռնությամբ՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի դրույթների ազգային մակարդակով կիրառմանն աջակցելու նպատակով։

Հայաստանում ԵԽ «HELP» ծրագրերի համակարգող Արտեմ Հակոբյանը հոկտեմբերի 5-ին հյուրընկալվեց ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում՝ ներկայացնելու HELP-ի առաքելությունը, այն է՝ փոխանցել լավագույն փորձը և տրամադրել խորհրդատվություն իրավունքի ոլորտի մասնագետների ուսուցման ծրագրերի, ուսումնական նյութերի և ուսուցման մեթոդաբանության վերաբերյալ, որոշել ապագա վերապատրաստման առաջնահերթ թեմաները և այլն։ Արտեմ Հակոբյանը պատմեց ծրագրի զարգացման ուղիների մասին, ներկայացրեց, թե ինչպես է ծրագիրը մշակում և առցանց իրականացնում մարդու իրավունքների վերաբերյալ դասընթացները։

Հանդիպման մասնակիցները՝ Ակադեմիայի «Իրավագիտություն» մասնագիտության մագիստրանտները, ասպիրանտները և դասախոսները լսեցին պարոն Հակոբյանին՝ ակտիվ հարց ու պատասխանի միջոցով փորձելով հնարավորինս շատ տեղեկություն ստանալ հարթակի, ինչպես նաև ուսանողների մասնագիտական առաջխաղացման այլ հնարավորությունների մասին։ Ակնհայտ էր՝ հարթակում շուտով նրանց տվյալներին կհանդիպենք։

Leave a Reply