Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

Հեռավար ուսուցման կենտրոն

14997272_1422286794467143_847813059_n

Ստեփանյան Հասմիկ

Հեռավար  ուսուցման կենտրոնի ղեկավար, իրավագիտության ամբիոնի դասախոս,

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի Հեռավար ուսուցման կենտրոնը (այսուհետ` Կենտրոն) Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Հեռավար ուսուցման կենտրոնի կանոնադրությամբ սահմանված գործառույթներ է իրականացնում բարձրագույն և լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրերով հեռավար (դիստանցիոն) կրթական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ հեռավար ուսուցման գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ:

 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Կենտրոնի նպատակը բարձրագույն և լրացուցիչ մասնագիտական կրթական ծրագրերով հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթության մատչելիության, հասանելիության և շարունակականության ապահովումն է, ինչպես նաև հեռավար ուսուցման հարթակում դասընթացների ստեղծման և վարման գործընթացին աջակցելը:

Կենտրոնի խնդիրներն են՝

 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Կենտրոնն իրականացնում է`