Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Գործարար վարչարարություն (MBA)» կրթական ծրագիր ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Հեռավար ուսուցման «Գործարար վարչարարություն (MBA)» կրթական ծրագրի (դասիչ՝ 041301.04.7)  դիմորդները ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Գործարար վարչարարություն» կամ MBA (Master of Business Administration) կրթական ծրագիրը ամբողջ աշխարհում պատրաստում է բիզնես-ոլորտի կառավարման կադրեր: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան, հաշվի առնելով բիզնես-ոլորտի դերը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գործում, ինչպես նաև բիզնեսի կառավարման մասնագետների պակասը, «Գործարար վարչարարություն» (MBA) կրթական ծրագիրն իրականացնում է նաև հեռավար ձևաչափով։ Հեռավար ուսուցումը հնարավորություն է ընձեռում ստանալու մագիստրոսական կրթություն՝ չհեռանալով բնակության վայրից և չկտրվելով աշխատանքից, ինչպես նաև ապահովում է կրթության մատչելիությունը և հասանելիությունը։

Դասերն անցկացվում եմ հեռավար ուսուցման հարթակի միջոցով՝ առցանց (օնլայն) ձևաչափով՝ դասացուցակով սահմանված ժամերին: Եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են դեմառդեմ սկզբունքով:

 

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)» Կրթական ծրագրի ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՎ ԸՆՏՐՈՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

 Պարտադիր առարկաներ

 1. Մասնագիտական օտար լեզու
 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
 3. Մարքեթինգի կառավարում
 4. Ֆինանսների հիմունքներ
 5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրներ
 7. Հաշվապահական հաշվառում
 8. Կառավարչական տնտեսագիտություն
 9. Բիզնեսի ռազմավարություն
 10. Կորպորատիվ ֆինանսներ
 11. Գործարար հաղորդակցություն և բանակցություններ
 12. Բիզնեսի վերլուծություն
 13. Մարքեթինգային հաղորդակցություն և գովազդ
 14. Տվյալների վերլուծություն
 15. Էլեկտրոնային բիզնես
 16. Նախագծերի կառավարում
 17. Առաջնորդություն
 18. Կառավարչական որոշումների ընդունում
 19. Ներդրումների վերլուծություն
 20. Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում

 

Ընտրովի առարկաներ

 1. ա․Մարքեթինգային հետազոտություն

          բ․ Հետազոտության մեթոդաբանություն և գործարար փաստաթղթաշրջանառություն

 1. ա․Բիզնեսի իրավական միջավայր

          բ․ Գործարարական իրավունք

 1. ա․Վարքագծային ֆինանսներ

          բ․ Կառավարչական հաշվառում

 1. ա․Փայթոն ծրագրավորում կառավարիչների համար

           բ․ Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 550 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Գայանե Նիկողոսյան, (091) 678 906

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269