Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

«Գործարար վարչարարություն (MBA)» կրթական ծրագիր ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Հեռավար ուսուցման «ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (MBA)»
մագիստրոսական կրթական ծրագիր

«Գործարար վարչարարություն(MBA)» կրթական ծրագրի հեռավար ուսուցման դիմորդներն ընդունելության մրցույթին կարող են մասնակցել՝ ունենալով առնվազն բակալավրի աստիճան:

«Գործարար վարչարարություն» կամ MBA (Master of Business Administration) կրթական ծրագիրը ամբողջ աշխարհում պատրաստում է բիզնես-ոլորտի կառավարման կադրեր: ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիան, հաշվի առնելով բիզնես-ոլորտի դերը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գործում, ինչպես նաև բիզնեսի կառավարման մասնագետների պակասը,  «Գործարար վարչարարություն» (MBA) կրթական ծրագիրն իրականացնում է նաև հեռավար ձևաչափով։ Հեռավար ուսուցումը հնարավորություն է ընձեռում ստանալու մագիստրոսական կրթություն՝ չհեռանալով բնակության վայրից և չկտրվելով աշխատանքից, ինչպես նաև ապահովում է կրթության մատչելիությունը և հասանելիությունը։

 

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  ՑԱՆԿ

        1. Մասնագիտական օտար լեզու
        2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում
        3. Մարկետինգի կառավարում
        4. Ֆինանսների հիմունքներ
        5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
        6. Կառավարման արդի հիմնախնդիրները
        7. Բիզնես, պետություն, հասարակություն փոխգործակցության իրավական կարգավորումը
        8. Բիզնեսի ռազմավարություն
        9. Կորպորատիվ ֆինանսներ
     10. Գործարարական իրավունք
     11. Հետազոտության մեթոդաբանություն և գործարար փաստաթղթաշրջանառություն
     12. Գործարար հաղորդակցություն և բանակցություններ
     13. Բիզնեսի վերլուծություն
     14. Մարկետինգային հաղորդակցություն և գովազդ
     15. Հաշվապահական հաշվառում
     16. Էլեկտրոնային բիզնես
     17. Նախագծերի կառավարում
     18. Առաջնորդություն
     19. Կառավարչական որոշումների ընդունում
     20. Ներդրումների վերլուծություն
     21. Կառավարչական հաշվառում
     22. Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում
     23. Տեղեկատվական կառավարում

 

 

Տարեկան ուսման վճարը՝ 500 000 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝  երկուշաբթի-ուրբաթ,  ժամը՝ 9։00-18։00

Կրթական ծրագրի պատասխանատու, ՀՀ ՊԿԱ փաստաթղթեր ընդունող հանձնաժողովի անդամ՝
Գայանե Նիկողոսյան, (091) 678 906

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝ Աննա Ղուշչյան, (091) 496 269