Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Պայմանագրերի կնքման ժամկետի փոփոխություն

 

 

Հղումները`

Նորություններ

2022-2023 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունվածների հետ պայմանագրերը կնքվում են…