ՀՀ ՊԿԱ-ն հայտարարում է 2023-2024 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի առկա և հեռավար ուսուցման ընդունելություն

Մա­գիստ­րա­տու­րա­յի ըն­դու­նե­լութ­յան փաս­տաթղ­թերն ըն­դուն­վում են՝ 2023 թվա­կա­նի մայիսի 15-ից մինչև հունի­սի 21, ժամը 17:00 նե­րառ­յալ, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Ըն­դու­նե­լութ­յան քննութ­յուն­ներն անց­կաց­վում են 2023 թվա­կա­նի հու­նի­սի 26-30-ը ներառյալ:

Մանրամասները՝ այստեղ:

Leave a Reply