«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Ակադեմիա) հայտարարում է մրցույթ

Leave a Reply