Հայաստանի Հանրապետության պետական
կառավարման ակադեմիա

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (անվճար և վճարովի հիմունքներով) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 

Նորություններ

Մագիստրատուրայի 2020-2021 ուս. տարվա առկա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց