Կառավարում

 

2023-2024 ուս.տարվա առարկայական հարցաշարեր

 

1.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի  հարցաշար
2. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ա. Մաքսուդյան
3.  «Մարքեթինգի կառավարում» առարկայի հարցաշար
4. «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ս. Բեզիրջյան
5. «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար Վ. Խաչատրյան
6.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար Վ. Հովհաննիսյան
7.  «Աշխատանքային իրավունքի արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար ՄՌԿ
8.
9. 
10.
11. 
12. 
13.
14.

 

2022-2023 ուս.տարվա առարկայական հարցաշարեր

 

1.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ա. Մաքսուդյան
2. «Գործարար հաղորդացություն և բանակցություններ» առարկայի հարցաշար
3.  «Բանկային գործ» առարկայի հարցաշար
4.  «Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար 
5.  «Նախագծերի կառավարում» առարկայի հարցաշար
6.  «Ռազմավարական կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
7.  «Գործարար էթիկա և փաստաթղթաշրջանառություն» առարկայի հարցաշար
8. «Ֆինանսները մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում» առարկայի հարցաշար
9. «Արտաքին և ներքին աուդիտ» առարկայի հարցաշար
10. «Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում» առարկայի հարցաշար Մ.Դեթլոֆֆ
11. «Դրամավարկային քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար 
12. «Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում» առարկայի հարցաշար Մ. Ղալեչյան
13. «Պետական պարտքի կառավարում» առարկայի հարցաշար 
14. «Բյուջետային գործընթացի կառավարում» առարկայի հարցաշար 
15. «Հարկաբյուջետային կառավարում» առարկայի հարցաշար 
16. «Վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար 
17. «Առաջնորդություն» առարկայի հարցաշար Վ.Այվազյան
18. «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար 
19. «Համայնքների զարգացման ծրագրեր և հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար 
20. «Համայնքային ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը և կառավարումը» առարկայի հարցաշար 
21. «Առաջնորդություն» առարկայի հարցաշար  Ա. Մոմճյան
22.
23.