Կառավարում

2022-2023 ուս.տարվա առարկայական հարցաշարեր

 

1.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ա. Մաքսուդյան
2.  «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» առարկայի հարցաշար Ս. Բեզիրջյան
3.  «Մարքեթինգի կառավարում» առարկայի հարցաշար
4.  «Կառավարման արդի հիմնախնդիրները»առարկայի հարցաշար 
5.  «Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
6.  «Մակրոտնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
7.  «ՀՀ վարչատարածքային միավորների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
8. «Ներդրումների պետական կարգավորում» առարկայի հարցաշար
9. «Տարածքային կառավարման եվ տեղական իքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար Խ. Հարությունյան
10. «Տարածքային կառավարման եվ տեղական իքնակառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար Վ. Պետրոսյան

 

2021-2022 ուս. տարվա առարկայական հարցաշարեր (2-րդ կուրսի մագիստրանտների համար)

 

1.   «Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարում» առարկայի  հարցաշար
2. «Համայնքների զարգացման ծրագրեր եվ հիմնախնդիրներ» առարկայի հարցաշար
3.  «Նորամուծությունների և ներդրումների կառավարման արդի հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
4.    «Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
5.    «Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի կառավարման հիմնախնդիրները» առարկայի հարցաշար
6.    «Կառավարչական հաշվառում» առարկայի հարցաշար
7.    «Կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն» առարկայի հարցաշար
8.   «Էլեկտրոնային բիզնես» առարկայի հարցաշար
9.   «Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում»  առարկայի հարցաշար  Մարո Մարտիրոսյան
10. «Լոգիստիկ համակարգերի կառավարում»  առարկայի հարցաշար Մհեր Ղալեչյան
11.    «Ներդրումների վերլուծություն» առարկայի հարցաշար
12.    «Վարքագծային ֆինանսներ» առարկայի հարցաշար
13.   «Առաջնորդություն» առարկայի հարցաշար
14.  «Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ»  առարկայի հարցաշար