Հանրային կառավարում գիտական հանդես2/2023

Shapik 2023-2

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2/2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  • ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԱՌԱՎԵԼԱՐԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ ԱՐԴԻ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

  • ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ   

ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, ԷԼՅԱՆՈՐԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԳԱԼՍՏՅԱՆ, ԳԱԳԻԿ ԲԱԴԱԴՅԱՆ, ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԹԱԹՈՍՅԱՆ

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ

ՈՒՂԵՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀՈՍՔԸ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

  • ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՓՐԵՄ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԲՆՈՐՈՇՄԱՆ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  • ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՐԵՆԴԻ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՐԱՉՅԱ ԹԱՇՉՅԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲԵՎԵՌ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՐՈՇ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԿՌՈՅԱՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՐԻՎԱՑԻԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ ԳՈՐԾՈՆ

ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱԳԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԸ   

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  • ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԴԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, ՍԱԹԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ՄԱՐՈ ԵՂՅԱՆ, ՍՈՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻՆ ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՄՂՈՂ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ԱՆԺԵԼԻԿԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ԷԹԻԿԱՅԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

ՆՈՆԱ ԳՅՈՒԼԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱՅԻ ԴԵՍՏՐՈՒԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ