Հանրային կառավարում/2023-1

Shapik 2023-1

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈԻՆ

  • ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆՔԸ ԹՈՒՅԼ ԵՎ ՁԱԽՈՂՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ. ԴԵՊԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՊԱՐԱԴԻԳՄ

  • ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԱՆՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ԱՍՏՂԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ «ԿԱՊՈՒՅՏ ՕՎԿԻԱՆՈՍԻ» ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ  ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ  ԳԵՆԵՐԱՑՎՈՂ  ԱՐԺԵՔԻ   ՍՏԵՂԾՄԱՆ  ԿԱՐԵՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ԳՅՈԻԼԼՈ ԱՐԱԲՅԱՆ

ՀՀ   ՀԱՆՐԱՅԻՆ   ՀԱՏՎԱԾԻ   ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԱՐՇԱԿՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՏԱՐՏԱՓ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՀԵՆՐԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄԸ

 

  • ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻԼԻԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԵԼԵՆԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՄ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՂ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԼԻԼԻԹ ՎԱՐԱԳՅԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՐԱՄ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՂԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

«ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՍՓՅՈՒՌՔ» ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՏԻՐՈՒՀԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

ՓՈԽՆԱԿ ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԻՐԱԲ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՄԵՂՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ. ԿԱՊՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԵՏ   

  • ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՒՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՖԼՈՐԱ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿԵՆՍԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆ. ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄ

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՖԼՈՐԱ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ԽԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՐԳԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿ

ԷԴԳԱՐ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԺԱՆՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

  • ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԻՆԵ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

«ՂԵԿԱՎԱՐ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԱՆՁԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ