Հանրային կառավարում գիտական հանդես2022/2

jpeg

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 • ԱՆՆԱ ՂՈՐՈՒԽՉՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

 • ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ  ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

 • ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • ԱՍՏՂԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ

 • ՄԱՐՏԻՆ ՏՈՆԻԿՅԱՆ

ՀՀ ՈՐՈՇ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ CAMEL ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

 • ՄԻՍԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ

ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

«ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԽԱՐԻԶՄԱՏԻԿ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ

 • ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

ԻՍԼԱՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ, ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆ

 • ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ ԿԱՊՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏ

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ