Հանրային կառավարում գիտական հանդես 2022/1

8

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1/2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ, ԼԵՄԶԱ ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՍՑԵԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՎԱՅԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ԴԵՊԻ ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • ԱՐՓԻՆԵ ԱՍԼԱՆՅԱՆ

   ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԻՆՏԵԳՐԱԼԱՅԻՆ ՑՈՒՑԻՉԻ

 • ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ           ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 • ՀԱԿՈԲ ԹԱՐՓՈՇՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ․  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈԻՆ

 • ՎԻԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

 • ԱՐԵՎԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

 • ԳԱՌՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

 • ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

 • ՀՐԱՆՈՒՇ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

 • ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԵՏ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ

 • ԱՐՓԻՆԵ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • ՏԻԳՐԱՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 • ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԻՍԼԱՄԸ ԼՈԿԱԼ ԵՎ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԻ ՊՐԻԶՄԱՅՈՎ

 • ԱՐԱՄ ՏԵՐ-ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

 • ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

 ՀԵՔԻԱԹԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ,  ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 • ԴԱՎԻԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԷԼԵՆ ԽԱԼԻՆՅԱՆ

ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈւՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ (GR) ԻՄԻՋԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ (PR) ԳՈՐԾԻՔ

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ