«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես2/2021

113

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

«ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • ԷԴԻՏԱ ԳԶՈՅԱՆ, ԱՆՈՒՇ ՍԱՐԳՍՅԱՆ,  ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՀՀ-ԵՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՉԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 • ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ

ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԹՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 

 • ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 • ԿԱՌԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

 • ԱՐՍԵՆ ԵՂԻԿՅԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՀՀ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

 • ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«ՏՈՒՐՔ ԵՎ ՎՃԱՐ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

 • ԿԱՌԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԼԾԱԿՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 • ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 • ՎԱՀԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԹԱՐԹԱՓՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 • ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ LEX SUPERIOR ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՆՈՐՄԵՐԸ

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

 • ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԱՐԻԶՄԱՅԻ ԿԵՐՊԱՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 • ՀԱՅԿ ՓԱՅՏՅԱՆ

ՆԵՐԾԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 • ՄԱԳԴԱ ԱՐՍԵՆՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ ՓՈԽՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԾՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

 • ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ԲԵՆԻԿ ԵՐԻԲԵԿՅԱՆ

ԱՆՁԻ ՎՐԱ ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՏԻՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ